Novinky Festival Program Praktické Foto-video Charita Vydavatel Press Partneři
    MENU ▼

SWEETSEN FEST - ORGANIZACE


 

Nájděte si areál festivalu Sweetsen fest - stadion TJ Slezan ve Frýdku - na mapě.

 


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ RADY A POKYNY


Festivalový areál bude hlídán bezpečnostní službou, která má právo provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.

 

1. Do areálu nebude vpuštěn nikdo se skleněnými či kovovými lahvemi, plechovkami, zbraněmi, pyrotechnikou, lasery a jinými předměty, které označí pořadatelé za nebezpečné.
2. Do areálu není dovoleno vnášet vlastní nápoje, jídlo a alkohol.
3. Do areálu není povolen vstup s jízdními koly a deštníky.
4. Pořadatelé si vyhrazují právo vykázat z areálu festivalu všechny osoby silně podnapilé (viróza), osoby pod zjevným vlivem omamných látek a osoby agresivní ke svému okolí.
5. Do areálu festivalu nebudou vpuštěni psi ani jiná zvířata.
6. Pořadatel nenese odpovědnost za škody na věcech, ani za újmu na zdraví způsobené v areálu festivalu.
7. O bezpečnost mimo areál festivalu se stará Městská policie a Policie ČR.
8. Pokud se ve vašem okolí setkáte s nutností poskytnutí rychlé lékařské pomoci, pak v prvé řadě kontaktujte záchrannou službu na čísle 155 a až poté vyhledejte pořadatele nebo dopravte postiženého k informačnímu stánku, kde je připravena první pomoc.
9. Udržujte čistotu. K dispozici budou kontejnery na tříděný odpad.
10. Do areálu budou vpuštěny osoby mladší 15 let jen v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Po 22 hodině budou do areálu vpuštěny bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby jen jedinci starší 18 let.


NEZLETILÍ POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO JINÝCH DROG, KTEŘÍ SE POKUSÍ VSTOUPIT NEBO VSTOUPÍ DO AREÁLU FESTIVALU, BUDOU PŘEDÁNI POLICII ČESKÉ REPUBLIKY.

 


zpět     domů     tisk

ČESKÁ TELEVIZE

Sweetsen Fest v České televizi


 

TELEVIZE POLAR

Sweetsen Fest v televizi Polar


PODPORUJÍ NÁS


POŘADATELÉ

 

 
www.kulturafm.cz

 

 


 

FEST BEER GUIDE

festival v mobilu aplikace

 

Pro Andriod

Pro iOS

 

Novinky Festival Historie Vizuál Podpora osobností Pořadatelé Program Hlavní program Zahájení festivalu Sweet Talks Program pro děti Výstava Praktické Organizace Bezbariérovost Čistý festival Chcete vystoupit? Charita Charitativní sbírky CD sampler Foto-video Fotky Videa Press Pro novináře Média o nás


© 2004-2019 POD SVÍCNEM z.s. / Doporučujeme Dům Pod Svícnem / admin