Novinky Festival Program Praktické Foto-video Charita Vydavatel Press Partneři
    MENU ▼

SWEETSEN FEST - ORGANIZACE


 

Nájděte si areál festivalu Sweetsen fest - stadion TJ Slezan ve Frýdku - na mapě.

 


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ RADY A POKYNY


Do areálu je zakázáno vnášet jídlo, pití, omamné a psychotropní látky a zbraně. Z tohoto důvodu bude nutné, aby se každý návštěvník podrobil bezpečnostní prohlídce, kterou bude vykonávat bezpečnostní služba. Je to důležité pro bezpečnost nás všech a proto děkujeme za její respektování.

Focení běžnými fotoaparáty a natáčení na mobilní telefony je povolené, záznamy profesionální technikou je možné pořizovat jen na základě schválené akreditace. V celém festivalovém areálu a na parkovišti platí přísný zákaz zakládání ohně. Žádáme návštěvníky, aby dodržovali pořádek. Festivalový areál nebude dostatečně komfortní a bezpečný pro psy, a proto je jejich vstup do areálu festivalu zakázán.

 

1. Do areálu nebude vpuštěn nikdo se skleněnými či kovovými lahvemi, plechovkami, zbraněmi, pyrotechnikou, lasery a jinými předměty, které označí pořadatelé za nebezpečné.
2. Do areálu není dovoleno vnášet vlastní nápoje, jídlo a alkohol.
3. Do areálu není povolen vstup s jízdními koly a deštníky.
4. Pořadatelé si vyhrazují právo vykázat z areálu festivalu všechny osoby silně podnapilé (viróza), osoby pod zjevným vlivem omamných látek a osoby agresivní ke svému okolí.
5. Do areálu festivalu nebudou vpuštěni psi ani jiná zvířata.
6. Pořadatel nenese odpovědnost za škody na věcech, ani za újmu na zdraví způsobené v areálu festivalu.
7. O bezpečnost mimo areál festivalu se stará Městská policie a Policie ČR.
8. Pokud se ve vašem okolí setkáte s nutností poskytnutí rychlé lékařské pomoci, pak v prvé řadě kontaktujte záchrannou službu na čísle 155 a až poté vyhledejte pořadatele nebo dopravte postiženého k informačnímu stánku, kde je připravena první pomoc.
9. Udržujte čistotu. K dispozici budou kontejnery na tříděný odpad.
10. Do areálu budou vpuštěny osoby mladší 15 let jen v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Po 22 hodině budou do areálu vpuštěny bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby jen jedinci starší 18 let.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

INFORMACE A POMOC

Při vstupu bude k dispozici banner s mapou areálu a časovým line-upem. Ztráty a nálezy se budou shromažďovat na merchandise stánku v areálu. V areálu u hlavního vstupu bude k dispozici záchranná služba a hasičská hlídka.

 

........................................................................................................................................................................................................................................

 

COVID INFO

Co potřebujete pro vstup do areálu s ohledem na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví najdete níže.
Testování AG testy bude probíhat i na místě a bude hrazeno zdravotní pojišťovnou (v rámci 7 dnů máte nárok na 1 AG test zdarma). Pro samoplátce bude cena testu 201,-.


- potvrzení o testování (PCR - ne starší 7 dní) nebo
- potvrzení o testování (AG - ne starší 72 hodin) nebo
- potvrzení o prodělání nemoci (v posledních 180 dnech) nebo
- potvrzení o očkování (po 14 dnech od druhé dávky) nebo
- negativní samotest provedený na místě
- měj u sebe respirátor!
- možnost AG testování u hlavního vstupu na festival!

 

........................................................................................................................................................................................................................................

 

PARKOVÁNÍ

Na Sweetsen festu bohužel nebude žádné oficiální parkoviště. Parkovat se dá v okolí areálu na místech k tomu určených, případně ve městě na místech k tomu určených.

 

........................................................................................................................................................................................................................................

 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A PITNÁ VODA

V areálu bude rozmístěn dostatečný počet mobilních suchých WC, které se budou v průběhu festivalu průběžně a dostatečně čistit. Součástí areálu budou i korýtka s pitnou vodou.

 

........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

NEZLETILÍ POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO JINÝCH DROG, KTEŘÍ SE POKUSÍ VSTOUPIT NEBO VSTOUPÍ DO AREÁLU FESTIVALU, BUDOU PŘEDÁNI POLICII ČESKÉ REPUBLIKY.

 


zpět     domů     tisk

TELEVIZE POLAR

 

  

TELEVIZE POLAR

Sweetsen Fest v televizi Polar


 

PODPORUJÍ NÁS


POŘADATEL

 

 


 

JDEŠ NA PIVO.CZ

festival v mobilu aplikace

 

 

 

Pro Andriod

 

 

Pro iOS

 

 

 

Novinky Festival Historie Vizuál Podpora osobností Pořadatelé Program Hlavní program Program pro děti Praktické Organizace Bezbariérovost Čistý festival Chcete vystoupit? Charita Charitativní sbírky CD sampler Foto-video Fotky Videa Press Pro novináře Média o nás


© 2004-2021 Sweetsen Fest / admin